Landschap

Toekomstbestendig landschap

Landschap is onze alledaagse leefwereld, het is wat we om ons heen zien, onze leefomgeving. De gevoelens die je ervaart bij een landschap kunnen voor iedereen weer anders zijn, je kijkt immers door je eigen bril en hebt daardoor een eigen perspectief op het landschap.

Ik maak plannen voor de ontwikkeling van het toekomstige landschap. Rekening houdend met de wensen van de gebruikers en passend bij de cultuurhistorische waarden van het gebied. Dit kunnen landschappen zijn in het buitengebied of juist in de stad.

Kwaliteit van groen

Door de actuele bouwopgave en verdichting van steden en dorpen komt het groen steeds meer onder druk te staan. Kwaliteit van het groen wordt belangrijker. Ik maak plannen voor het omvormen van eenvormige en saaie plantsoentjes tot meer waardevol groen waar de bewoners ook echt iets aan hebben. Bij voorkeur ontwerp ik samen met de bewoners aan hun buurt. De essentie van de locatie (ofwel de genius loci) vormt daarbij het startpunt. Met als doel een toekomstbestendige plek waar beplanting zo is gekozen en toegepast zodat ook een bijdrage wordt geleverd aan duurzaamheid en biodiversiteit.

Neem nu contact op